Välj ort:
Välj typ:
Sökande:
Namn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postnummer:
Postort:
Telefon bostad:
Telefon dagtid:
E-postadress:
Arbetsgivare eller motsvarande:
Telefon arbetsgivare:
Yrke:
Inkomst per år:
Medsökande:
Namn:
Personnummer:
Telefonnummer:
Övrigt:
Kan ordna borgen
Hyresvärdens namn:
Hyresvärdens telefon:
Har bott sedan år:
Uppsägningstid:
Antal vuxna och barn bostaden söks för:
Inflyttsdatum önskas:
Övriga upplysningar, t.ex. referens, hisskrav, tillgänglighet mm:
Vad önskas:
Antal rum:
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum eller fler
Månadshyra:
max 3000
max 4000
max 5000
max 6000
max 7000
Ingen maxgräns

Här kan Du göra en intresseanmälan till lägenheter och lokaler som vi hyr ut. Genom att fylla i uppgifterna i formuläret och skicka in det till oss, placeras du i vår lägenhetskö.En intresseanmälan är giltig i 6 månader från den dag du anmälde dig. Om du inte har fått något lägenhetserbjudande inom 6 månader, måste Du återanmäla dig för att behålla din plats i kön.Välj stad som du söker lägenhet eller lokal i, genom att välja stad i rullmenyn "välj ort". Det är viktigt att Du lämnar ett telefonnummer som vi kan nå dig dagtid på, om vi har en lägenhet framöver som vi kan erbjuda dig.Under fältet övriga upplysningar kan Du skriva mer utförlig information om specifika önsekmål, boendesituation idag eller annan information som kan vara av vikt för oss att veta.


Intresseanmälan

Crendo Fastighetsförvaltning AB - Fiskaregatan 17 - 302 90 Halmstad - Telefon: 035-15 24 30 - Fax: 035-15 24 31 - E-post: hstd@crendo.se