LokalerCrendo fastighetsförvaltning förvaltar ett flertal kommersiella fastigheter i Halland.För närvarande har vi följande lokaler till uthyrning:Gamletullsgatan 15-19

Loaklens yta kan delas upp på flera olika aktörer, 50-190 kvm


Vid intresse: maila en kort beskrivning av era ideér eller affärsplan till asa.hultin@crendo.se


Vi kommer att ta kontakt med Er antingen via mail eller telefon.


LokalerCrendo fastighetsförvaltning förvaltar ett flertal kommersiella fastigheter i Halland.För närvarande har vi följande lokaler till uthyrning:Gamletullsgatan 15-19

Loaklens yta kan delas upp på flera olika aktörer, 50-190 kvm


Vid intresse: maila en kort beskrivning av era ideér eller affärsplan till asa.hultin@crendo.se


Vi kommer att ta kontakt med Er antingen via mail eller telefon.

Crendo Fastighetsförvaltning AB - Fiskaregatan 17 - 302 90 Halmstad - Telefon: 035-15 24 30 - Fax: 035-15 24 31 - E-post: hstd@crendo.se