Byte av lägenhet

Genom ett lägenhetsbyte överlåter hyresgästen sin lägenhet för att genom byte få en annan bostad.


För att bytet ska kunna genomföras krävs:

- hyresvärdens samtycke

- skäl för lägenhetsbytet

- att bytesparten kan antas som ny hyresgäst


Om hyresvärden lämnar sitt samtycke till lägenhetsbytet, inträder bytesparten (den nya hyresgästen) i det tidigare hyresförhållandet med hyresvärden. De tidigare hyresvillkoren kommer att fortsätta gälla.


Crendo arbetar inte med interna lägenhetsbyten utan Du som

hyresgäst kan själv hitta en tilltänkt bytespartner. En skriftlig ansökan ska lämnas in till oss. Ansökan ska innehålla bytespartens kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till fastighetsägaren.


Här hittar du formulär för ansökan om lägenhetsbyte.


När vi har mottagit ansökan om lägenhetsbyte, kommer vi att inhämta referenser på bytesparten. Tillsammans med bytespartens fastighetsägare kommer vi att godkänna eller avslå lägenhetsbytet.
Byte av lägenhet

Genom ett lägenhetsbyte överlåter hyresgästen sin lägenhet för att genom byte få en annan bostad.


För att bytet ska kunna genomföras krävs:

- hyresvärdens samtycke

- skäl för lägenhetsbytet

- att bytesparten kan antas som ny hyresgäst


Om hyresvärden lämnar sitt samtycke till lägenhetsbytet, inträder bytesparten (den nya hyresgästen) i det tidigare hyresförhållandet med hyresvärden. De tidigare hyresvillkoren kommer att fortsätta gälla.


Crendo arbetar inte med interna lägenhetsbyten utan Du som

hyresgäst kan själv hitta en tilltänkt bytespartner. En skriftlig ansökan ska lämnas in till oss. Ansökan ska innehålla bytespartens kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till fastighetsägaren.


Här hittar du formulär för ansökan om lägenhetsbyte.


När vi har mottagit ansökan om lägenhetsbyte, kommer vi att inhämta referenser på bytesparten. Tillsammans med bytespartens fastighetsägare kommer vi att godkänna eller avslå lägenhetsbytet.
Crendo Fastighetsförvaltning AB - Fiskaregatan 17 - 302 90 Halmstad - Telefon: 035-15 24 30 - Fax: 035-15 24 31 - E-post: hstd@crendo.se