Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand betyder att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som kan använda lägenheten självstädnigt. För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs alltid hyresvärdens samtycke samt att det finns beaktransvärda skäl för att hyra ut lägenheten.


För att hyra ut lägenheten i andra hand måste ett samtycke finnas från hyresvärden. Saknas samtycke och lägenheten hyrs ut i andra hand är hyresrätten förverkad och både hyresgästen och andrahandshyresgästen riskerar att förlora sitt hyreskontrakt.Hyreskontrakt

Ett skriftligt hyreskontrakt ska upprättas mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. I hyreskontraktet ska information finnas om båda parterna samt de villkor som ska gälla under hyrestiden.

I god tid före tilltänkt tillträdesdatum ska Crendo få ett exemplar av det upprättade hyreskontraktet. Referenser kommer att inhämtas innan andrahandsuthyrningen godkänns eller avslås.


Här hittar du andrahandshyreskontrakt.Hyrestid

Om vi godkänner andrahandsuthyrningen så är det giltlig i sex månader och gäller endast för den person som omnämns på hyreskontraktet. Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att få ta över förstahandshyreskontraktet.Ansvar för lägenheten

Vid en godkänd andrahandsuthyrning uppkommer det aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Det är alltid förstahandshyresgästen som är ansvarig för lägenheten gentemot hyresvärden:

- att hyran betalas

- ev skador i lägenheten

- att inga störningar i boendet förekommer

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand betyder att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som kan använda lägenheten självstädnigt. För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs alltid hyresvärdens samtycke samt att det finns beaktransvärda skäl för att hyra ut lägenheten.


För att hyra ut lägenheten i andra hand måste ett samtycke finnas från hyresvärden. Saknas samtycke och lägenheten hyrs ut i andra hand är hyresrätten förverkad och både hyresgästen och andrahandshyresgästen riskerar att förlora sitt hyreskontrakt.Hyreskontrakt

Ett skriftligt hyreskontrakt ska upprättas mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. I hyreskontraktet ska information finnas om båda parterna samt de villkor som ska gälla under hyrestiden.

I god tid före tilltänkt tillträdesdatum ska Crendo få ett exemplar av det upprättade hyreskontraktet. Referenser kommer att inhämtas innan andrahandsuthyrningen godkänns eller avslås.


Här hittar du andrahandshyreskontrakt.Hyrestid

Om vi godkänner andrahandsuthyrningen så är det giltlig i sex månader och gäller endast för den person som omnämns på hyreskontraktet. Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att få ta över förstahandshyreskontraktet.Ansvar för lägenheten

Vid en godkänd andrahandsuthyrning uppkommer det aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Det är alltid förstahandshyresgästen som är ansvarig för lägenheten gentemot hyresvärden:

- att hyran betalas

- ev skador i lägenheten

- att inga störningar i boendet förekommer

Crendo Fastighetsförvaltning AB - Fiskaregatan 17 - 302 90 Halmstad - Telefon: 035-15 24 30 - Fax: 035-15 24 31 - E-post: hstd@crendo.se