Crendo Fastighetsförvaltning sköter uthyrning av lägenheter åt ett flertal fastighetsägare i Halmstad. De flesta fastigheterna är centralt belägna. Utöver Halmstad sköter vi även uthyrning av lägenheter i övriga Halland t.ex. Varberg, Hyltebruk och Laholm.


Genom att välja stad i menyraden "uthyrning" kan Du få närmare information om de olika fastigheterna i respektive stad, där vi har lägenheter till uthyrning.


Vid uthyrning av lägenheter tillämpar vi kösystemet. Genom att

lämna in en intresseanmälan här står Du med i vårt kösystem för kommande lediga lägenheter. En intresseanmälan är giltig i sex månader.


När vi har en lägenhet till uthyrning kommer vi att ta kontakt med de som står först i kö via telefon eller mail. Om Du inte har hört något från oss inom de sex månaderna som intresseanmälan är giltlig, måste Du återanmäla ditt intresse för att behålla din plats i kösystemet. Om detta inte görs inom sex månader kommer intresseanmälan att tas bort från vårt kösystem.


Vi tillämpar kösystemet till våra lägenheter. Lämna in en intresseanmälan här för att stå med som sökande till kommande lediga lägenheter. En intresseanmälan är giltig i sex månader.
Genom att välja stad kan Du få närmare information om de olika fastigheterna i respektive stad, där vi har lägenheter till uthyrning.UthyrningCrendo Fastighetsförvaltning sköter uthyrning av lägenheter åt ett flertal fastighetsägare i Halmstad. De flesta fastigheterna är centralt belägna. Utöver Halmstad sköter vi även uthyrning av lägenheter i övriga Halland t.ex. Varberg, Hyltebruk och Laholm.


Genom att välja stad i menyraden "uthyrning" kan Du få närmare information om de olika fastigheterna i respektive stad, där vi har lägenheter till uthyrning.


Vid uthyrning av lägenheter tillämpar vi kösystemet. Genom att

lämna in en intresseanmälan här står Du med i vårt kösystem för kommande lediga lägenheter. En intresseanmälan är giltig i sex månader.


När vi har en lägenhet till uthyrning kommer vi att ta kontakt med de som står först i kö via telefon eller mail. Om Du inte har hört något från oss inom de sex månaderna som intresseanmälan är giltlig, måste Du återanmäla ditt intresse för att behålla din plats i kösystemet. Om detta inte görs inom sex månader kommer intresseanmälan att tas bort från vårt kösystem.


Vi tillämpar kösystemet till våra lägenheter. Lämna in en intresseanmälan här för att stå med som sökande till kommande lediga lägenheter. En intresseanmälan är giltig i sex månader.
Genom att välja stad kan Du få närmare information om de olika fastigheterna i respektive stad, där vi har lägenheter till uthyrning.Uthyrning


Crendo Fastighetsförvaltning AB - Fiskaregatan 17 - 302 90 Halmstad - Telefon: 035-15 24 30 - Fax: 035-15 24 31 - E-post: hstd@crendo.se