Välkommen till Crendo Fastighetsförvaltning i Halland!


Crendo Fastighetsförvaltning AB utför förvaltningstjänster på entreprenad.


Vi tillhandahåller ekonomisk förvaltning, förvaltare, uthyrning, reparationer, vitvaruarbete, ventilationsarbete, elarbete, snickeriarbete, samt fastighetsskötsel.


Våra kunder är privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industri, kommun och kommunägda bolag.


Du som är fastighetsägare, upphandlare eller styrelsemedlem i bostadsrättsförening är hjärtligt välkommen att kontakta oss för mer information kring våra tjänster! Vi lämnar gärna förslag på upplägg och pris kring delar eller hela förvaltningen.

Nyheter från Crendo:


2011-04-20

Nytt avtal med Möller & Partners

Crendo har under april tecknat ett nytt avtal med Möller & Partners gällande fastighetsförvaltning av deras nyanskaffade fastigheter (ca 900 lägenheter) på Nyhem och Andersberg i Halmstad. Avtalet startar 2011-04-21.2010-10-28

Crendo vinner nytt avtal med HFAB avseende vitvaru- reparationer

Crendo har slutit ett avtal med HFAB gällande vitvarureparationer, byten, service etc i HFABs bestånd i Oskarström (ca 250 lägenheter). Avtalet börjar den 1 november i år.Välkommen till Crendo Fastighetsförvaltning i Halland!


Crendo Fastighetsförvaltning AB utför förvaltningstjänster på entreprenad.


Vi tillhandahåller ekonomisk förvaltning, förvaltare, uthyrning, reparationer, vitvaruarbete, ventilationsarbete, elarbete, snickeriarbete, samt fastighetsskötsel.


Våra kunder är privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industri, kommun och kommunägda bolag.


Du som är fastighetsägare, upphandlare eller styrelsemedlem i bostadsrättsförening är hjärtligt välkommen att kontakta oss för mer information kring våra tjänster! Vi lämnar gärna förslag på upplägg och pris kring delar eller hela förvaltningen.

Nyheter från Crendo:


2011-04-20

Nytt avtal med Möller & Partners

Crendo har under april tecknat ett nytt avtal med Möller & Partners gällande fastighetsförvaltning av deras nyanskaffade fastigheter (ca 900 lägenheter) på Nyhem och Andersberg i Halmstad. Avtalet startar 2011-04-21.2010-10-28

Crendo vinner nytt avtal med HFAB avseende vitvaru- reparationer

Crendo har slutit ett avtal med HFAB gällande vitvarureparationer, byten, service etc i HFABs bestånd i Oskarström (ca 250 lägenheter). Avtalet börjar den 1 november i år.Crendo Fastighetsförvaltning AB - Fiskaregatan 17 - 302 90 Halmstad - Telefon: 035-15 24 30 - Fax: 035-15 24 31 - E-post: hstd@crendo.se